Home » Artikel » Lirik Lagu Momotoran – Doel Sumbang

Lirik Lagu Momotoran – Doel Sumbang

Lirik Lagu Momotoran – Doel Sumbang

Momotoran ka leuweung leuweung
Euweuh sieun eweuh keeung
Nepi ka leweung ngahuleng
Ngadadak asa baluweng
Geus euweuh tangkal nu nangtung

Nu nyesa kari tunggulna
Rebuan hektar nalangsa
Na kusaha na kusaha
Geuning bet kieu jadina
Yuu  urang bebenah
Ridho lillahi ta’ala

Momotoran ka gunung gunung
Ti luhur ningali Bandung
Meuni geus heurin ku tangtung
Suhunan imah geus dukdek
Di luhurna haseup mulek

Deudeuh teuing Kota Kembang
Karunya Paris Van Java
Hayang berhiber jeung bermartabat
Gening bet kieu jadi na
Yu urang bebenah
Ridho lillahi ta’ala

Momotoran ka sisi laut
Nguriling sapoe jeput
Neangan sesa nu endah
Pasir pa campur jeung runtah
Biwir pantai pinuh ku jongko

Bari jeung rada teu betah
Markir motor terus ngalamun
Naha nya ari manusa
Ngagalaksak abong sampurna
Yuu urang bebenah
Ridho lillahita’ala

Momotoran ka jalan raya
Meuni geus euweuh nikmatnya
Polusi kabina-bina
Angkutan umum pabelit
Jumlah na geus loba teuing

Anu mere izin trayek
Sigana ngan ngitung proyek
Kota asal jadi poek
Matak eungap matak bengek
Yuu urang bebenah
Ridho lillahi ta’ala

Momotoran ider-ideran
Hareudang campur prihatin
Ngadoa ka nu kawasa
Mugia enjing pageto
Aya pamingpin nu nya’ah

Nya’ah ka leuweung jeung gunung
Nya’ah ka laut jeung kota
Ulah mung ka kulawarga
Sarang ka golonganana
Sok geura istighfar
Munajat ka nu kawasa

(***)

Musik & Lagu: Doel Sumbang | Lirik ditulis ulang oleh Hasan Jay/JP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*